Viser arkivet for stikkord vindmøller

Vindmøller utenfor Lofoten?

Da er det i dag lagt fram en rapport (laget av Fiskeridirektoratet,kystverket,Norges vassdarags-og energidirektorat og oljedirektoratet) som foreslår videre utredning av dettte området utenfor Gimsøy som vindmøllepark…

Dybdekart